Bent u klaar voor
Strategisch Bomenbeheer?

De rol van bomen in onze samenleving heeft zich de afgelopen jaren flink ontwikkeld. Dat heeft gevolgen voor u, uw team en uw gemeente. Pak de regie en ga aan de slag met Strategisch Bomenbeheer.
Wat is

Strategisch Bomenbeheer?

Strategisch Bomenbeheer is de schakel tussen ambitie en uitvoering. Een praktisch programma voor iedereen die graag de tijd, het geld en de middelen rondom het beheer van bomen inzichtelijk en voorspelbaar wil maken.

Sessie 1: Inspiratiesessie

Trends en ontwikkelingen in bomenbeheer

In een inspirerende sessie nemen de adviseurs van Bomenwacht Nederland u en uw team mee in de laatste ontwikkelingen op het gebied van (bomen)beheer. In 2 uur bent u op de hoogte van de laatste trends en hoe u deze kunt benutten. Deze sessie is uitermate geschikt voor bomenbeheerders, teamleiders en bestuurders binnen uw organisatie.

Behaal meer (kwaliteit) met minder (budget).

Zet in op preventief onderhoud om klachten en incidenten terug te dringen.
Krijg grip op uw beheeractiviteiten voor een betere voorspelbaarheid.
Breng beleid en uitvoering weer met elkaar in balans.

'Prettig om op deze manier inzichten te verkrijgen! Nooit beseft dat we nog zoveel meer resultaten konden behalen.'
Sessie 2: Werksessie

Aan de slag met Strategisch Bomenbeheer

Na de inspiratiesessie wordt de opgedane theorie direct toepasbaar gemaakt tijdens een interactieve werksessie. Het praktische ‘IBVU-model’ wordt getoetst aan de hand van een herkenbare casus waarbij u en uw team zelf aan de slag gaan met de theorie.

Deze sessie is uitermate geschikt voor bomenbeheerders, teamleiders, databeheerders, projectcoördinatoren en bestuurders binnen uw organisatie.

GRIB op uw bomenbeheer

Maakt het gehele proces rondom het beheer van bomen inzichtelijk.

grib-tablet

Tijdens de sessie leert u de projecten rondom uw bomen efficienter en effectiever te beheren met behulp van het ondersteunende instrument GRIB.

Samen werken aan

Meetbaar meer resultaat
uit uw bomenbudget

Gezamenlijk geven de inspiratiesessie en de werksessie inzicht in de kansen en voordelen van Strategisch Bomenbeheer voor uw organisatie. Daarbij ervaart u onder begeleiding van de experts van Bomenwacht Nederland ook hoe u het ondersteunende instrument GRIB kunt inzetten om de projecten rondom uw bomen efficiënter en effectiever te beheren.